Gramatyka

Ważnym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania stosownych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim stopniu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od ucznia metodycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, podczas wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dość rozległy, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, czy też sprawiające trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w stosunku do kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są też wyrażenia o niezwykle podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.